Svetovni dan mladih

OD 9. do 21. avgusta se bomko skupaj z mladimi iz salezijanskih krogov udeležile svetovnega dneva mladih v Madridu.