Teden molitve za duhovne poklice

V Cerkvi na slovenskem smo se papeževi pobudi, da bi obhajali Svetovni dan molitve za duhovne poklice, zavzeto pridružili. Podobno kot v nekaterih drugih deželah smo se že od vsega začetka na ta dan pripravljali z molitveno tridnevnico. Vsako leto je bila pripravljena knjižica, ki naj bi polepšala in obogatila bogoslužje v naših župnijah.

Ker kriza poklicev vse bolj trka tudi na vrata naše krajevne Cerkve in se zavedamo pomembnosti poklicne pastorale, pa od leta 1998 obhajamo kar teden molitve. Z njim želimo, da bi bilo po naših družinah in župnijah več, predvsem pa bolj zavzete osebne in skupne molitve v ta namen. Obenem želimo, da bi se otroci, mladi, starši in drugi člani naših družin in župnijskih skupnosti globlje srečali s skrivnostjo Božjega klica: bodisi po osebnih pričevanjih poklicanih ali pri veroučnih in drugih srečanjih. Odlično mesto pri tem spoznavanju in prepoznavanju poklicanosti imajo gotovo različne oblike duhovnih vaj, v katerih mlad človek »utihne svojim načrtom in željam«, da bi lažje prisluhnil Božjemu načrtu za njegovo življenje.

 

»Poklici so dar Božje ljubezni« je letošnje geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo v Cerkvi na slovenskem obhajali od 22. do 29. aprila.


Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 29. aprila, ko se bomo pridružili svetovnemu molitvenemu dnevu za duhovne poklice, že 49. po vrsti. Zanj je sveti oče Benedikt XVI. tudi letos napisal posebno poslanico.

 

Zakaj teden molitve?

Teden molitve je eden izmed intenzivnih, močnih časov, danih najprej nam – že poklicanim, da v sebi poglobimo življenjsko poklicanost in poživimo dar, ki smo ga prejeli, da bi iz njega naredili dar. Ta čas »mini duhovnih vaj« je priložnost, da prenovimo našo zavzetost v služenju Bogu in ljudem ter postanemo prepričljivi »klicarji«.

Teden molitve je klic vam vernikom – vseh generacij – da poživite v sebi krstno milost in prenovite vero v Kristusa, ki vas je poklical, da ste deležni njegove dediščine, posredniki svetega klica znotraj Cerkve. Kliče vas, da v odprtosti in velikodušnosti globlje zaživite v živem dialogu z Bogom in postanete »priče Božjih del«.

Cilj torej ni v molitvenem tednu »opraviti nekaj molitev« in si pomiriti vest do naslednjega leta, ob soočanju z dejstvom pomanjkanja poklicev v naši krajevni Cerkvi. V vsakem izmed nas naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. Odločitev za intenzivno obhajanje tedna molitve, pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki odrešuje.

 

Več na spletni strani Centra za duhovne poklice …

 

POSLANICA PAPEŽA BENEDIKTA XVI. ZA 49. SVETOVNI DAN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE

 

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE – knjižica 2012