TEŽAVE V SLUŽBI

Ljubi Bog! Prosim te za razrešitev težav v službi, za dar modrosti in da bi se prečistila v Sv. Duhu ter se za vedno odpovedala grdi razvadi. Božja pomoč ostani pri nas.