TRDEN STEBER

Ljubi Jezus, prosim te, da si danes in tudi v prihodnje moj trden steber, na katerega se bom naslonila, ko bo hudo. Prosim, da mi pomagaš na vseh področjih mojega delovanja.