UČITELJI

Prosim, molite za nas učitelje, da bomo zmogli odgovorno opravljati svoje poslanstvo, in za otroke, da bodo tudi z našo pomočjo pogumno stopali življenju naproti.