UMIRJENA

Molite prosim zame, da bi bila notranje bolj umirjena, bolj osredotočena na življenjsko pomembne stvari ter da bi bila predvsem to, kar sem. Hvala.