UPANJE

Prosim te za dar modrosti, ljubezni in zdravja. Vlij v naša srca novo upanje po bolj polnem življenju,ki nam bi prineslo srečno in večno veselje. Pomagaj mi pri mojem delu, da bi ga čim boljše naredila tebi in sebi v veselje.