Usposabljanje za animatorje in voditelje birmanske pastorale

»Ni zadosti, da imamo mlade radi. Mladi morajo to tudi čutiti. «

 

Sestre hčere Marije Pomočnice delujemo po preventivni vzgojni metodi sv. Janeza Boska, ki jo je s svojim življenjem še obogatila sv. Marija Dominika Mazzarello.

V Marijin dom na Bledu (Partizanska c. 6, Bled) sprejemamo razne skupine otrok, mladih in družin, med katerimi so najštevilčnejše prav skupine mladih v pripravi na prejem zakramenta svete birme, ki prihajajo za duhovne vaje. Vsi se zavedamo, da je to mladostno obdobje občutljivo, hitro ranljivo, a polno navdušenja, sanj, iskanja …

 

V zadnjih letih smo si sestre prav za to starostno obdobje pridobile tudi več izkušenj in znanja. To znanje želimo posredovati tudi vsem animatorjem in voditeljem birmanskih skupin in nasploh birmanske pastorale v župniji. Zato pripravljamo USPOSABLJANJE, ki zajema dve sobotni srečanji med 9.00 in 17.00:

  • 27. septembra 2014,
  • in 31. januarja 2015.

 

Več informacij: Sestre hčere Marije Pomočnice, s. Martina Golavšek, 031 443 771 ali md.bled@gmail.com