VERA, UPANJE IN LJUBEZEN V DRUŽINI

Prosite za našo družino, da bi imeli vero, upanje, ljubezen. Hvala vse molitve.