VERA

Prosim vas, molite zame, da bi spet našla trdno vero in da ne bi bila več nerodovitna smokva, ampak dobra kristjanka. Hvala.