VESELJE DO ŽIVLJENJA

Zahvaljujem se vam za vse molitve in vas ponovno prosim, da molite za moje notranje ozdravljenje in ozdravljenje družinskega debla od vsega hudega zla. V času božiča sem doživela namesto veselja pravo žalost. To je trajalo tudi čez novo leto. Tudi otroci se nam odtujujejo, jaz pa v svoji duši ne najdem več miru in počutim se zavrženo.
Pojavljati se mi je začela želja po smrti in v meni ni več življenja. Gospod Jezus prosim, te za ozdravljenje mojega uma, srca in telesno zdravje. Daj mi zaznati vodstvo Svetega Duha, ki me naj opogumi. Mati Marija in vas pa prosim, da molite za mene, hčero, moža in družino mojega sina, da jaz ne bi ob upala na poti življenja. Hvala vam in Zbogom!