VOLJA DO ŽIVLJENJA

Prosim, molimo za gospo, ki je obupala nad življenjem.

Jezus, podari ji voljo do življenja!