VRNITEV K BOGU

Prosim za molitev za mojega sina, ki se je čisto odvrnil od Boga. Hudo mi je zaradi tega, ker k temu navaja tudi svoji dve hčerki.