ZA DEKLICO

Prosim vas, da molite za zdravje triletne deklice.