ZA DRUŽINO

Prosim Vas molite za mojo družino, še posebej za mene. Sem v strašni stiski. Bog povrni vsem.