Za družino

Prosim molite za strpnost in ljubezen v družini. Naj nam Bog da milost poslušanja drug drugega.