ZA MOŽA

V molitev priporočam moža da se bi odločil za zdravljenje alkohola.