ZA MOŽEVO ZDRAVJE

Zopet se obračam na vas s prošnjo za pomoč v molitvi za zdravje mojega moža.