ZA POPLAČILO DOLGA

Prosim za molitve k Sveti Riti, svetnici nemogočega, da pri Bogu izprosi, za pošteno in najboljšo rešitev poplačila dolga in prodaje nepremičnine. Naj Bog blagoslavlja vse, ki rešujejo ta problem.