ZA PRIMERNO VREME

Lepo vas prosim za molitev, da bi nas napovedana vremenska ujma (poprave, plazovi…) obšla. O Bog, blagoslovi naše domove in vse prebivalce, vzemi nas v svoje varstvo. Amen.