Za sina

Prosim molite za sina da najde moč za življenje, si najde sopotnico in dokonča študij.