ZA SINA

Drage sestre, prosim za molitev za mlajšega sina, da ga Bog varuje in da mu pomaga, da je boljšega zdravja, boljše volje in optimističen, da končno dobi dobro službo in si uredi življenje. Prosim tudi, da nam Bog pomaga, da bi nam čim prej uspelo prodati hišo, ki jo že nekaj časa neuspešno prodajamo.