ZA SINA

Prosim, molite za mojega sina pubertetnika s posebnimi potrebami, da bo zmožen razvijati pristne medsebojne odnose v družini in drugje.