za sinovo zdravje

· Za sinovo zdravje! Naj ga Bog ohrani e dolgo med nami.