ZA STARŠE

Izročam v molitev starša: za milost sprave, notranjega miru, ljubezni, odprtosti do Boga. Slava Jezusu.