ZA ŠTUDIJ

Prosim za molitev, da bi naredila zadnje izpite in napisala diplomsko nalogo.