ZA USPEH SINA V ŠOLI

Lepo prosim za molitve za mojega sina N., da bi popravil ocene pri angleškem jeziku, da bi do konca leta imel pozitivno oceno. V maju bo v dveh delih vprašan angleščino.