ZA ZDRAVJE

Prosim vas še, če molite za zdravje vseh nas domačih, ter varne vožnje po cesti.