ZA ZDRAVJE

Molite prosim za moje zdravje, da bi zdravljenje dobro prenašala. V molitev izročam tudi svojo sestro,da bi pesimizem, temne misli, strah … odšli od nje, da bi spoznala, kako prav vzgajati svojo hčerko in kako ji pomagati. Bog povrni!