ZAPOSLITEV

Prosim vas, molite zame, da čimprej dobim zaposlitev; ki bo primerna zame in v prijetnem in poštenem kolektivu. Bog povrni.