ZAPOSLITEV

Prosim, molite, da dobim zaposlitev, ki bi jo z veseljem opravljala … naj mi Sveti Duh – Duh modrosti pomaga pri odločitvi.

Srčno hvala. Naj vam dobri Bog povrne.