ZAPOSLITEV

Prosim, molite zame, da čimprej dobim dobro zaposlitev. Prosim, molite zame. Hvala in Bog vam povrni.