ZAPOSLITEV in ZDRAVJE

Prosim, če molite za mojega brata, da bi dobil redno zaposlitev in da bi si ustvaril družino. Molite še za mojega sina, da bi ozdravel. Hvala Vam, naj Vam Bog tisočero povrne Vaš trud.