ZDRAVJE

Za vse uslišane prošnje se iskreno zahvaljujem tudi vam. Imam pa spet velike prošnje. Prosim, molite za zdravje hčerkice nečakinje, za njena starša, da bodo skupaj in z božjo pomočjo zmogli premagati bolezen. Prosim tudi za zdravje moje mami, tašče in vseh nas. Naj vas in nas spremlja božji blagoslov! Hvala!