ZDRAVJE

Prosim vas, da molite za zdravje moje hčerke. Hvala za molitev in Bog vas blagoslovi.