ZDRAVJE IN DVIG DUHA

Izročam v molitev J. Za zdravje, dvig duha iz skrušenosti. Bog povrni!