ZDRAVJE IN RAZUMEVANJE V DRUŽINI

Prosim za pomoč v molitvi za zdravje in razumevanje v naši družini.

Bog vam poplačaj.