ZDRAVJE MOŽA

Hvala za vse molitve. Prosim vas, molite za zdravje moža, da bi bili izvidi v redu. Molite tudi, da bi moj mlajši sin našel mir in zadovoljstvo. Naj vam Bog poplača.