ŽELJE

Prosim vas sestre HMP, da molite zame, da bi letos realizirala svoje želje, da bi spoznala ljubezen svojega življenja. Hvala in Bog povrni.