Zgodovina

Sestre hčere Marije Pomočnice (FMA) so svoje poslanstvo na Bledu začele leta 1967, ko sta jih blejska domačina Franc in Albina Zupan, starejša zakonca brez otrok, vzela pod svojo streho.

Število sester je tekom let raslo, prav tako pa tudi število otroških in mladinskih skupin, ki so prihajale na Bled za razne duhovne programe.

Posledično se je širila tudi hiša, ki se je najprej imenovala “hiša mladih”, nato “hiša duhovnih vaj bl. Lavre Vicuña”, nazadnje pa “Marijin dom”.

Zadnja večja pridobitev je bil novi Marijin dom, zgrajen leta 2007 in postavljen nasproti staremu domu.

Sestre po zgledu naših redovnih ustanoviteljev sv. Janeza Boska in sv. Marije Dominike Mazzarello verjamemo, da je Marija dejavno navzoča v naši hiši in poslanstvu ter da vsakega, ki prestopi prag salezijanske hiše, vzame pod svoje varstvo. 


1967 – Blejska zakonca Franc in Albina Zupan zaupata svojo hišo poslanstvu sester FMA.

1969 – Na Bledu se oblikuje prva skupnost FMA:

Iz hišne kronike skupnosti Srca Jezusovega na Bledu, 24. septembra 1969

Prvi dan našega prihoda na Bled smo pozdravile gospoda župnika, ki je bil zelo zadovoljen, da nas je lahko sprejel v svojo župnijsko skupnost. Vseh nas je štirinajst. Ker še vedno nimamo Najsvetejšega v hiši, gremo vse k sveti maši v župnijo sv. Martina, po maši molimo tudi rožni venec. Tako bo vse dni, dokler ne bomo imeli v hiši Najsvetejšega.

1971 – Odvijejo se prve duhovne vaje za dekleta.

1992/93 – Prenovi se stari Marijin dom.

6. 12. 1997 – V hišni kroniki se uradno prvič omeni ime Marijin dom.

2007 – Dogradi se novi Marijin dom s kapelo Sv. družine.


Sestre hčere Marije Pomočnice vse od prvih začetkov odpiramo vrata Marijinega doma otrokom, dijakom, študentom, mladim, zaposlenim, odraslim, družinam … tistim, ki prihajajo na duhovne vaje ter na druge dejavnosti. Hkrati pa sprejemamo tudi skupine z lastnim programom.