ŽIVA VODA

Zahvalila bi se rada vsem, ki se srečujemo na tej prečudoviti strani, se bodrimo, tolažimo in upamo. Pijemo iz studenca žive vode, ki nam daje moč,da prebrodimo še tako hude ovire. Ne smemo pozabiti, kdo je tisti, ki stoji za nami, da se poberemo, ko včasih zelo boleče pademo.Prosim, da se še naprej srečujemo in molimo, da bi se vsi spremenili, saj potem bo tudi na zemlji lepše shajati. Božja pomoč ostani pri nas.