ŽIVLJENJE HČERKICE

Prosim vas, da molite za mojo hčerkico, prezgodaj rojeno – ki se bori za življenje (odkrili so ji še šum na srčku, dve bakteriji poleg tega da ne zna dihati, ker je še premajčkena in je tako priključena na aparate). Molite tudi zame, ker obupujem in ne zmorem več.