Arhiv uvodnikov, 2010

26.12.2010  Beseda je meso postala

 

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.

 

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.

 

In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil.

Jn 1

 


18.12.2010  Pridi, Gospod Jezus

Prihod Božjega Sina na zemljo je tako neizmeren dogodek, da ga je Bog hotel pripravljati stoletja. Sveti Janez Krstnik je neposredni Gospodov predhodnik (prim. Apd 13,24), poslan, da mu pripravi pot. 17. decembra smo začeli z božično osemdnevnico, ki nas neposredno pripravi na božič. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri bogoslužju dajejo posebne antifone, imenovane tudi O - odpevi. Prvi del antifone se vedno začne prav z "O" vzklikom, ki izraža  pričakovanje, čudenje, občudovanje in veselje. Vzkliku nato sledi poimenovanje Odrešenika z enim od starozaveznih imen: O Modrost, O Gospod in Voditelj, O korenina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj narodov ter O Emanuel. V drugem delu pa se klic »pridi« oblikuje v prošnjo, ki jo lahko izpolni le On, po katerem vsa Cerkev hrepeni.

Naj v teh dneh tudi v naših srcih raste želja in hrepenenje po Jezusovem prihodu: PRIDI, GOSPOD JEZUS!

s. Martina

 


13.12.2010  Veselite se

 

Vstopili smo v tretji teden adventnega časa. Prerok Izaija nas spodbuja:  »Naj vriskata puščava in goljava, ... raduje naj se pustinja, Gospodovi osvobojenci se bodo vrnili ... Nad njihovo glavo bo večno veselje,  dosegli bodo radost in veselje, žalost in vzdihovanje bosta zbežala«.

Veselimo se, kajti Odrešenik prihaja, da razsvetli vse globine in temine našega življenja. Veselimo se kot Marija, ki v drži zbranosti, poslušanja in pričakovanja sprejema Božjo besedo. Veselimo se, kajti Gospod Jezus Kristus zagotovo pride in ne bo zamujal. Gospod je blizu!

 

Oče, tebi odprimo svoje srce, da nas objameš. Oče, tebi odprimo svoje srce, da nas prečistiš. Oče, tebi odpiramo svoje srce, da vanj znova dihneš Svetega Duha, ki bo v nas prebudil novo, odrešeno življenje; življenje polno ljubezni in zato tudi polno Boga.

 

s. Martina


10.11.2010  Marija, ljubeča žena

Kapelo sv. Družine pri sestrah Hčera Marije Pomočnice na Bledu od avgusta 2010 bogati šest barvnih oken, delo slikarja Nikolaja Mašukova in izdelovalke barvnih oken g. Irene Curk.

Barvno okno Marijinega obiskanja tete Elizabete, nas lahko še posebej nagovori ob letošnjem pastoralnem letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti. Marija je ljubeča žena, hitra v služenju. Ko je izvedela za Elizabetino nosečnost se je »v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem« (Lk 1,39). To fizično potovanje govori tudi o njenem notranjem potovanju po poti ljubezni. In kamorkoli pride nosi s seboj Jezusa. Ko je Marija stopila v Zaharijevo hišo, je pozdravila Elizabeto. Tedaj pa »se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Janez je začutil Jezusovo bližino. Jezus pa je Elizabeti že vnaprej poslal obilje Svetega Duha ... »Postala je polna Svetega Duha« ... Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« (Lk 1,39-45) Tedaj pa je Marija vzkliknila »Moja duša poveličuje Gospoda«. S tem izraža celotni program svojega življenja: ne postavljati v središče sebe, marveč ustvarjati prostor za Boga in za bližnjega. Tudi na barvnem oknu je v središču vrč. Vrč, ki sprejema in ki daje. Papež Benedikt XVI. razmišlja v Okrožnici Bog je ljubezen takole: »Marija je velika prav zaradi tega, ker noče poveličevati sebe, marveč poveličuje Boga. Ponižna je: noče biti nič drugega kakor Gospodova služabnica (prim. Lk 1,38.48). Marija ve, da k zveličanju sveta prispeva samo s tem, da noče izpolnjevati svojega načrta, marveč se povsem daje na voljo božjemu delovanju. Marija je ljubeča žena. Kako bi moglo biti drugače? Kot verujoča v veri misli z božjimi mislimi, hoče z božjo voljo, zato more biti ljubeča. To slutimo ob tihih kretnjah ob Elizabeti ter ob drugih trenutkih, o katerih nam govorijo poročila o Jezusovem otroštvu iz evangelija. Prav tako je Marija povsem domača v božji besedi. Govori in misli z božjo besedo; božja beseda postane njena beseda, in njena beseda prihaja od božje besede. Tako je tudi vidno, da so njene misli v harmoniji z božjimi mislimi, da je njeno hotenje v soglasju z božjo voljo«. Ne boji se vzeti na svoje rame breme drugega. In tako lahko preko Nje prepoznamo ljubeč obraz Boga.

s. Martina


07.10.2010  Pod Marijinim plaščem

Dom duhovnih vaj, ki ga vodimo sestre Hčere Marije Pomočnice tu na Bledu nosi ime »Marijin dom«. Marija je zagotovo z veseljem sprejela na svoj dom vse, ki so potrkali na njena vrata. Pravi Božja beseda: »Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene ...« (Gal 4,4-5). Angel pozdravi Marijo polna milosti (prim. Lk 1,28) in na to sporočilo ona odgovori: »Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38). Marija je v svoji ponižnosti in popolni odprtosti po angelovem oznanjenju v svoj dom sprejela Božjega Sina, Živo Besedo. S tem pa je stopila v službo skrivnosti odrešenja, prepričana v Božjo vsemogočnost in milost. »Glej, tvoja mati!« pa so Jezusove besede, s katerimi zaupa Janezu, s tem pa tudi vsej Cerkvi, Marijo za mater. Njeno srce je pripravljeno, da sprejme tudi vsakega izmed nas, če se le zatečemo k njej z zaupanjem.

Kot za Marijo, je tudi za vsakega izmed nas dom najpomembnejši kraj, tja se vračamo vsak dan. Tega sta se zelo močno zavedala tudi naša ustanovitelja sv. Janez Bosko in sv. Marija Mazzarello. Don Bosko je postavil »dom, ki sprejema vsakega«, kot enega izmed štirih temeljnih stebrov salezijanskih ustanov in dejavnosti. Marija Mazzarello pa je skupaj s prvimi sestrami sprejela v njihov skupni dom tudi dekleta. Oba pa sta bila prepričana, da se Marija »sprehaja« po njihovih hišah. S tem sta zaznamovala tudi naše poslanstvo danes. Zato, kot onadva tudi me čutimo, da je Marija dejavno navzoča na Bledu. Z veseljem sprejmemo v naš dom vse, še posebej pa mlade, s katerimi smo se že in se še bomo srečale. Pri tem pa nas spremlja don Boskovo zagotovilo, da vsakogar, ki prestopi prag salezijanske hiše,  Marija še na poseben način vzame pod svoj plašč.                                                                                                                                                                                                                                                                                     s. Martina

 


23.05.2010  Pozdravljeni in dobrodošli v Marijinem domu!

 

Poleg srečanj v živo v Marijinem domu se sedaj lahko srečujemo tudi tu, brez omejitev zaradi razdalj. Dobrodošli ste seveda tudi v naši hiši na duhovnih vajah, drugih programih ali pa le na kratkem obisku pri sestrah in pri Jezusu ter Sveti družini v kapeli.

 

Sestre Hčere Marije Pomočnice so že v prvih letih svoje navzočnosti na Bledu v težkih časih začele v svojih hiši pogumno organizirati duhovne vaje za dekleta (leta 1970). Od takrat se je tu zvrstila neprešteta množica deklet, pozneje pa tudi fantov, otrok in odraslih na duhovnih vajah in drugih programih od svetopisemskih uric za najmlajše, do počitniških in jezikovnih programov za otroke in mlade, do srečanj za žene, predavanj za starše, svetopisemskih večerov, gospodinjskih vikendov itd.

 

Zgradbe so se postopoma urejevale in dograjevale. Trenutno obsega sestrsko hišo ter (stari in novi) Marijin dom. Za hišo pa je lep vrt z Marijinim spomenikom, sadnim drevjem, gredicami  in zelenim igriščem. Srce hiše je kapela, posvečena Sveti družini, kraj molitve za skupine, še prej pa središče in izvir življenja sester.

 

Sestre živimo v družinskem vzdušju: v preprosti in veseli podelitvi vsega, kar smo in kar imamo, kar načrtujemo, upamo in delamo. Če so mlajše lahko bolj fizično in intelektualno aktivne, pa starejše s svojo nenehno molitvijo in vdanim prenašanjem trpljenja nad vse kličejo Božji blagoslov in duhovno rodovitnost. Tako vsako skupino sprejmemo kot skupnost, saj prav vsaka od sester pa tudi različni sodelavci in animatorji prispevajo svoj delček v mozaik duhovnega programa.

 

Vodilo, ki nam ga je dal ustanovitelj sveti Janez Bosko »Daj mi duše, drugo vzemi« nas spodbuja, da odpiramo vrata hiše in srca mladim in vsem, ki se želijo tu pri nas zaustaviti in zajeti pri Izviru.

 

V naši molitvi ste navzoči vsi, ki ste ali boste kdaj prestopili prag Marijinega doma in tudi vsi, ki ga spoznavate preko spletne strani. Vesele bomo vaše udeležbe, pa tudi vašega sodelovanja in sooblikovanja življenja in dela v Marijinem domu, »da bi vsi bili srečni tukaj na zemlji in večnosti« (don Bosko).

 

s. Majda Merzel

voditeljica Marijinega doma

 

 

Dodaj na iGoogle Bookmark and Share na vrh  
ZAVOD DOMINIKA, Partizanska c. 6, 4260 Bled | Vse pravice pridržane © 2010 | Kolofon