Arhiv uvodnikov, 2012

23.12.2012  Gospod je!

 

»Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.« (Lk 2,1-7)

 

Naj vam novorojeno Dete prinese obilje milosti in veselja v teh svetih dneh;

naj v vas množi mir in upanje; vero in ljubezen.


V novem letu 2013 pa obilje blagoslova in poslušnosti Svetemu Duhu, ki moli v vas

in vas dela vredno bivališče Besede.

 

 

 

 


20.09.2012  Veselim se Gospod

Veselim se Gospod, ker si  me ustvaril po Tvoji podobi in mi vdahnil življenje.

Veselim se Gospod, ker si mi podaril toliko talentov, da z njimi služim bližnjim in tebi.

Veselim se Gospod, ker lahko osrečujem druge, predvsem najbolj uboge in zapostavljen.

Veselim se Gospod, ker lahko osrečujem druge, predvsem najbolj uboge in zapostavljene.

Veselim se Gospod, ker je okoli mene prečudovita narava - Tvoje stvarstvo.

Veselim se Gospod, ker me obdajajo ljudje, ki mi izkazujejo pristno in čisto ljubezen.

Veselim se Gospod in sem hvaležen, da si umrl zame in mi pokazal, da me ne boš nikoli zapustil.

Veselim se Gospod, ker me Ti sprejemaš in ljubiš, ker sem zaželen in imam svoje mesto na tem svetu.

Veselim se Gospod, ker lahko Ti preobraziš celotno moje življenje in me privedeš do polnosti veselja.

Veselim se Gospod in priznavam, da si Ti tu in si moj prijatelj.

Veselim se Gospod, ker mi po Svetem Pismu in evharistiji prinašaš resnico, ki vedno znova osvobaja.

Veselim se Gospod, ker je v mojem življenju toliko ovir in trpljenja, saj preko njih prihajam bližje k Tebi.

Veselim se Gospod in se Ti zahvaljujem v imenu vseh tistih, ki se ne morejo veseliti in so nesrečni - pomagaj jim, da bodo zmogli odpreti svoje srce Tvoji ljubezni.

Veselim se Gospod, ker vem, da zlo nima zadnje besede.

Veselim se Gospod, ker si mi dal nalogo, da postanem misijonar veselja in prinašam veselje v svojo družino, med prijatelje, znance, med tiste, ki trpijo in iščejo.

Veselim se Gospod! Prosim te, pomnoži moje veselje, ki je pogosto tako šibko!

Pomagaj mi, da bom lahko iskreno vzkliknil: GOSPOD, VESELIM SE V TEBI - ZMERAJ!

 


03.07.2012  Grem jaz!

 

V teh tednih po vsej Sloveniji potekajo oratoriji. Osrednja junakinja letošnjega oratorija je sv. Marija Dominika Mazzarello. Bila je sodobnica začetnika oratorija, don Boska. Rodila se je leta 1837 v vasi Mornese v severni Italiji. Svoje življenje je kot don Bosko posvetila mladim, predvsem dekletom. Pri tem pa jo zaznamuje zavzetost, preprostost in veselje. Skupaj z don Boskom je za vzgojo deklet ustanovila redovno družbo hčera Marije Pomočnice ali, kot rečemo po domače, salezijanke, ki smo danes razširjene po vsem svetu. V Sloveniji smo navzoče v sedmih skupnostih: Murski Soboti, Novem mestu, Radljah ob Dravi, tri skupnosti imamo v Ljubljani in tu na Bledu. Povezane smo še s tremi skupnostmi na Hrvaškem.

Marija Dominika je bila celo življenje navdušujoč zgled za vse ljudi okoli sebe. Bila je zelo živahna, navihana, vztrajna, vesela, vedno pripravljena pomagati ali poprijeti za katerokoli delo: v družini, na polju, med sovrstnicami, pri sorodnikih, v cerkvi ... V vsakem trenutku je iskala odgovor ljubezni do Boga in do bližnjega. Zato jo njen spontan in vesel: »grem jaz« ni postavljal za zgled le njenim sodobnikom, temveč predstavlja izziv mladim in malo manj mladim še danes. Od tod tudi naslov letošnjega oratorija: »Grem jaz«. Njen zgled naj nas navdušuje za Gospoda in za aktivno prevzemanje pobud in odgovornosti v življenju.

s. Martina


07.06.2012  Božja ljubezen


Osem dni po prazniku Svetega Rešnjega telesa in Rešnje krvi obhaja Cerkev praznik Srca Jezusovega. Praznik skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove skrivnosti, to je ljubezen, ki se za naše odrešenje daruje na križu. Častiti Srce Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika njegove odrešenjske ljubezni. Ta praznik bi lahko imenovali tudi praznik Božje ljubezni. Bog nam je dal Jezusa, ki nas je ljubil in nas ljubi. Ljubi pa nas tudi s človeškim srcem. Njegova ljubezen nas obdaja in ob tem prazniku spominja, naj tudi mi ne pozabimo na ljubezen in naj jo vračamo in delimo. »Bog je vse ustvaril za človeka, toda človek je bil ustvarjen, da bi spoznaval Boga, mu služil ter ga ljubil, da bi mu na tem svetu prinašal v daritev in zahvalo celotno stvarstvo, da bi bil povzdignjen k življenju z Bogom v nebesih. (Kompendij 67)

Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni, usmili se nas.


22.05.2012  Polna Svetega Duha

 

V teh dneh obhajamo hkrati dve devetdnevnici: pred praznikom Marije Pomočnice se kot don Bosko z velikim zaupanjem obračamo k Mariji; pred praznikom Binkošti pa vztrajno kličemo Svetega Duha, naj nam podeli svoje darove, da bomo v življenju obrodili sadove: ljubezni, veselja, miru, potrpežljivosti, blagosti, dobrotljivosti, zvestobe, krotkosti, samoobvladovanja (prim. Gal 5,22).

Marija je bila polna Svetega Duha, zato je v polnosti sprejela Božje in z dejavno ljubeznijo odgovorila na klic. Zato je danes tudi naša Mati in Pomočnica.

Prosimo tudi mi za darove Svetega Duha, da bo v nas obilje življenja in dejavne ljubezni.

 

Pridi, pridi, Sveti Duh,

iz nebes na nas razlij

svoje luči svetli sij.

Pridi, oče revežem,

ki deliš darove vsem,

pridi, srcem svetla luč!

 

Ti olajšaš nam bridkost,

ti si dušam sladki gost,

ti jih sladko poživiš.

V hudem trudu si nam mir,

v vročem dnevu hladen vir

in tolažba v žalosti.

 

O, ti luč preblažena,

daj razsvetli srca vsa

zvestih svojih vernikov.

Saj brez tvoje milosti

človek poln je bednosti,

k sreči nič ne priduje.

 

Duši madeže izmij,

kar je suho, spet zalij

in ozdravi rane vse!

Upogni, kar upira se,

vse ogrej, kar mrzlo je,

vodi vse, ki so zašli.

 

In sedmero vlij darov

v duše svojih vernikov,

ki v te zaupajo.

Za krepost plačilo daj,

srečno smrt in sveti raj,

v njem veselje vekomaj.


08.04.2012  Kristus je vstal, ALELUJA!

 

»Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval.«

Jn 20,1-8


28.02.2012  „Mislimo drug na drugega, tako da se spodbujajmo k ljubezni in dobrim delom.“ (Heb 10,24)

 

S pepelnico smo začeli postni čas. "Postni čas nam ponovno daje možnost, da razmišljamo o srcu krščanskega življenja: ljubezni do bližnjega. To je res primeren čas, da s pomočjo Božje besede in zakramentov prenovimo pot naše osebne in občestvene vere. To pot zaznamujejo molitev in medsebojno podarjanje, tišina in post v pričakovanju, da bomo doživeli velikonočno veselje", začenja Sveti Oče svojo Poslanico  za letošnji postni čas.

 

In kako ga želiš preživeti ti? S ponižnim srcem dopusti, da Božja ljubezen ogreje Tvoje srce.

 


 


02.02.2012  Pišem vam kot oče in prijatelj po svojem devetem nasledniku

 

»Dragi mladi, ko bi vedeli, kako ste mi pri srcu! Vedno mislim na vas v Gospodu in vedno mislim na vas v tisti veliki družini, ki je Cerkev. Zato rad sklepam to poslanico z nekaterimi mislimi, ki jih je papež Benedikt XVI. izrazil v svojem božičnem sporočilu. Zdi se mi, da te besede označujejo za vse nas smer, pot in načrt življenja. Spominjajoč se na svetovni dan mladih v Madridu nam zaupa vzorec kako biti kristjani.

Prvič. Udeležba mladih z vseh strani sveta, raznih ras, narodov, jezikov in kultur je opozorila
na »novo izkušnjo katolištva in vesoljnosti Cerkve«. Pomaga nam odkriti, da smo si vsi bratje
in sestre, združeni v eni sami družini, sprejeti od edinega Gospoda, Jezusa, slaveč skupno bogoslužje. To ni le ideja, temveč resnična izkušnja.
Drugič. Velikodušna in vesela zavzetost tisočev prostovoljcev je pokazala ta novi način kako
biti ljudje in biti kristjani. »Biti za druge je lepo.« Življenje in čas najdeta svoj poln pomen, kadar se svobodno darujeta in kadar se ne ohranjata zase.
Tretjič. Zgoščena tišina v navzočnosti svetega Rešnjega telesa s češčenjem je izraz vere v ta izvir duhovnosti, ki daje moč za darovanje lastnega življenja. Vstali Gospod je navzoč povsod,
posebno pa v evharistiji.

Četrtič. Zakrament sprave nam pokaže: čeprav nas je Bog ustvaril in torej namenil, da bi dosegli polnost življenja, ki prihaja iz Ljubezni, doživljamo v sebi moč zla, ki nas vodi k sebičnosti v najrazličnejših oblikah. Ta izkušnja nas ozavešča, da smo potrebni odpuščanja; to je tudi znamenje odgovornosti.
Petič. Veselje izhaja iz vere, iz gotovosti, da smo bili zaželeni, sprejeti in ljubljeni od Boga, od nekoga, ki nam pravi: »Dobro je, da si!«; od nekoga, ki je mislil na nas in na načrt z nami.«

duhovnik Janez Bosko
(v Poslanici SMG 2012)


25.01.2012  »Jaz sem dobri pastir« (Jn 10,10).

Vrhovni predstojnik Salezijanske družine don Pasqual Chavez Villanueva ob začetku leta izroči vsem skupinam Salezijanske družine takoimenovano Vezilo, s katerim nam da smernice za duhovno in pastoralno delovanje. V letu 2012 nas vabi, da bi poglabljali življenje in delo sv. Janeza Boska, »da bi ga iz dogodkov njegovega življenja spoznali kot vzgojitelja, pastirja, ustanovitelja, voditelja in zakonodajalca. Gre za poznanje, ki vodi k ljubezni, posnemanju in priporočanju.

Za nas člane salezijanske družine mora biti njegov lik to, kar je bil in je še naprej sv. Frančišek Asiški za frančiškane ali sv. Ignacij Lojolski za jezuite. To pomeni: ustanovitelj, duhovni učitelj, zgled za vzgojo in evangelizacijo, predvsem pa začetnik gibanja svetovnega slovesa, ki je z izjemno močjo za spopad sposoben predložiti prizadevnosti Cerkve in družbe potrebe mladih, njihovo stanje in njihovo prihodnost.«

Na tem mestu se najprej zazrimo v dogodek, ki je zaznamoval don Boskovo življenje in delo. Gre za sanje, ki jih je imel pri devetih letih. V njih »je opredeljeno področje delovanja, ki mu je bilo zaupano: mladi. Nakazan je cilj njegovega apostolskega delovanja: pomagati jim, da bodo po vzgoji rasli kot osebe. Ponujena je vzgojna metoda, ki se bo izkazala za učinkovito: preventivni sistem. Predstavljeno je obzorje, na katerem poteka vse njegovo in naše delovanje: čudovit načrt Boga, ki pred vsemi in bolj kot vsak drug, ljubi mlade. On je tisti, ki jih bogati s toliko darovi in jih napravlja odgovorne za njihovo rast, da bi se pozitivno vključili v družbo. V Božjem načrtu jim ni zagotovljeno le dobro uspelo življenje, temveč tudi večna sreča. Prisluhnimo torej don Bosku in poslušajmo pripoved o sanjah njegovega življenja« (Vezilo 2012).

 

"V tisti dobi sem imel sanje, ki so se mi globoko vtisnile v spomin za vse življenje. V sanjah se mi je zdelo, da sem bil blizu doma, na zelo prostranem dvorišču, kjer je bila zbrana velika množica dečkov, ki so se zabavali. Nekateri so se smejali, drugi igrali, nemalo jih je preklinjalo. Ko sem slišal kletve, sem se takoj vrgel mednje ter uporabljal pesti in besede, da bi umolknili. V tistem trenutku se je prikazal častitljiv mož v zrelih letih, plemiško oblečen. Bel plašč mu je pokrival vso postavo; toda njegov obraz se je svetil tako, da ga nisem mogel znova pogledati. Poklical me je po imenu in mi ukazal, naj se postavim na čelo tistih dečkov: "Ne z udarci, ampak s krotkostjo in ljubeznijo si boš moral pridobiti te svoje prijatelje. Začni jih torej takoj poučevati, kako grd je greh in kako dragocena je krepost."
Zmeden in prestrašen sem odgovoril, da sem ubog in neveden deček, nesposoben govoriti o veri tistim fantom. V tistem trenutku so se dečki nehali prepirati, kričati in preklinjati, vsi so se zbrali okoli tistega, ki je govoril.
Skoraj ne da bi vedel, sem rekel: "Kdo ste vi?" In dodal: "Ki mi ukazujete nemogoče reči?" "Prav zato, ker se ti zdijo take reči nemogoče, jih moraš mogoče narediti s pokorščino in znanjem." "Kje in kako se bom mogel tega naučiti?" "Dal ti bom učiteljico, pod njenim vodstvom moreš postati moder, brez njenega vodstva pa vsaka modrost postane nespamet.
"Toda kdo ste vi, ki tako govorite?"
"Jaz sem sin tiste, katero te je tvoja mati naučila pozdravljati trikrat na dan."
"Mati mi pravi, da naj se ne družim s tistimi, ki jih ne poznam; zato mi povejte svoje ime."
"Za moje ime vprašaj mojo mater."
V tistem trenutku sem ob njem zagledal ženo veličastnega videza, ogrnjeno v plašč, ki se je bleščal na vse strani, kot da bi bil vsak njegov šiv najsvetlejša zvezda. Ko je videl, da sem zmeraj bolj zmeden v svojih vprašanjih in odgovorih, mi je namignil, naj se ji približam; ko me je z dobroto prijela za roko, mi je rekla: "Poglej!" Ozrl sem se in opazil, da so vsi tisti dečki pobegnili, in namesto njih sem videl množico kozličev, psov, mačkov, medvedov in še mnogo drugih živali. "To je tvoje polje, tu moraš delati. Postani ponižen, močan in krepak in to, kar zdaj vidiš, da se godi tem živalim, boš moral storiti za moje otroke."
Obrnil sem pogled in, glej, namesto divjih živali se je prikazalo prav toliko krotkih jagnjet, ki so vsa poskakujoč tekala okrog, blejoč, kakor da bi slavila tistega moža in tisto gospo.
V tistem trenutku, še vedno v sanjah, sem začel jokati in sem prosil tistega, če bi hotel govoriti tako, da bi ga razumel, ker nisem vedel, kaj naj bi vse to pomenilo.
Tedaj mi je ona položila roko na glavo in mi rekla: "Ob svojem času boš vse razumel."

Dodaj na iGoogle Bookmark and Share na vrh  
ZAVOD DOMINIKA, Partizanska c. 6, 4260 Bled | Vse pravice pridržane © 2010 | Kolofon