200-LETNI OČE MLADIH – V MURSKI SOBOTI

Priprave na don Boskov 200. rojstni dan v Murski Soboti so se najprej začele v srcih vseh, ki ga imamo radi in se trudimo živeti po njegovem zgledu. Ob svetnikovem rojstnem dnevu za nebesa 31. 1. pa so dobile še konkretnejšo obliko. Kakšna župljanka se je ponudila, da speče pecivo, spet druga dobrotnica je spekla veliko torto itd. Vse te materialne in duhovne darove pa smo nato pri večerni sv. maši v stolnici položili na oltar – da se z don Boskovo priprošnjo pri Bogu spremenijo v blagoslov za nas vse.