APZ Franceta Prešerna Kranj

Od 2. do 4. oktobra 2020 smo gostili za intenzivne pevske vaje akademski pevski zbor iz Kranja, ki že več kot 50. let ustvarja bogato zgodovino zborovskega petja v slovenskem prostoru.