PROGRAMI ZA MLADE

Duhovni vikend za voditelje birmanskih skupin

Duhovni vikend je priložnost, kjer lahko voditelji birmanskih skupin izmenjajo izkušnje dela z birmanci, skupaj poglabljajo vsebine sv. birme, molijo, pojejo, se družijo itn. Ekipa Marijinega doma pa z njimi na svojevrsten način podeli izkušnje, pridobljene pri delu z mnogimi birmanskimi skupinami iz različnih krajev Slovenije.


Postne in adventne duhovne vaje za mlade

Da bi v močnih liturgičnih časih znali v srcu zares prisluhniti, kaj nam želi Gospod sporočiti za božič oz. veliko noč, pripravljamo za dijake, študente in mlade zaposlene adventne oz. postne duhovne vaje v sodelovanju s salezijansko družino. Na vikendu se izmenjujejo duhovni nagovori, osebna in skupna molitev, delo po skupinah, druženje in obhajanje zakramentov spovedi ter evharistije.


Priprave na poletni oratorij

V okviru vseslovenskega poletnega oratorija nudimo duhovno in tehnično pomoč animatorskim skupinam širom Slovenije.

Hkrati pa v Marijinem domu sodelujemo pri pripravah na lokalni oratorij župnij Bled, Zasip in Gorje, ki poveže čez sto otrok. Oratorij je osnovan na štirih stebrih: dom, ki sprejema; župnija, ki evangelizira; šola, ki uvaja v življenje; dvorišče za prijateljske stike ter za življenje v veselju.

V nizu treh let si sledijo: svetnik/ca, literarni/a junak/inja ali svetopisemska osebnost.