Birmanci iz Zaplane, Podlipe, Podkuma in Ljubnega na duhovnih vajah

V petek, 18. decembra, smo se v Marijinem domu zbrali bodoči birmanci iz Zaplane, Podlipe, Podkuma in Ljubnega skupaj z animatorji na duhovnih vajah.

Sestre HMP so nas toplo sprejele in nam namenile nekaj uvodnih besed. Kasneje smo se razdelili v 5 rodov in tako je že isti dan vsaka skupina zaigrala del Mojzesove zgodbe. Za konec smo se Gospodu zahvalili za prvi dan in kmalu smo že trdno zaspali.