BODOČI MOŽ

Prosim vas, prosite zame Boga, da me vodi po poti, kjer bom spoznala pravega življenjskega sopotnika. Prosim tudi Boga, da me razsvetli, ali je fant, ki sem ga pred kratkim spoznala in je veren, pravi zame. Molite prosim, da bi tudi res bil pravi zame. Hvala iz srca.