SLUŽBA IN OTROK

Prosim, molite zame, da bi dobila boljšo službo in da bi znova zanosila in rodila zdravega otroka. Bog Vam povrni za Vaše molitve!